BALANTRAPUVARI BLOG

BALANTRAPUVARI BLOG
NISHKALMASHAMAINA BHAKTIYE MOKSHASADHANAMU

Monday, 14 May, 2012

ANNAMAYYA SAMKIRTANALU --ADHYATMIKAM

 
M. S.SUBBULAKSHMI


శ్రీమన్నారాయణ శ్రీమన్నారాయణ 
 శ్రీమన్నారాయణ నీ శ్రీపాదమే శరణు 

 కమలాసతీ ముఖకమల కమలహిత

 కమలప్రియ కమలేక్షణ 
కమలాసనహిత గరుడగమన శ్రీ -

కమలనాభ నీపదకమలమే శరణు 

 పరమయోగిజన భాగధేయ శ్రీ -

 పరమపూరుష పరాత్పర
పరమాత్మ పరమాణురూప శ్రీ -

తిరువేంకటగిరి దేవ శరణు 


 SrImannArAyaNa SrImannArAyaNa
SrImannArAyaNa nI SrIpAdamE SaraNu 

kamalAsatI muKakamala kamalahita 

kamalapriya kamalEkShaNa 
kamalAsanahita garuDagamana SrI -

kamalanABa nIpadakamalamE SaraNu 

 paramayOgijana BAgadhEya SrI -

paramapUruSha parAtpara
paramAtma paramANurUpa SrI -

tiruvEMkaTagiri dEva SaraNu 


ANNAMAYYA LYRICS BOOK NO--1
SAMKIRTANA--155
RAGAM MENTIONED--MALAVI

No comments:

Post a Comment