BALANTRAPUVARI BLOG

BALANTRAPUVARI BLOG
NISHKALMASHAMAINA BHAKTIYE MOKSHASADHANAMU

Saturday, 18 February, 2012

ANNAMAYYA SAMKIRTANALU--NAMASAMKIRTANA


BKP


వినరో భాగ్యము విష్ణుకథ
వెనుబలమిదివో విష్ణు కథ

ఆదినుండి సంధ్యాదివిధులలో
వేదంబయినది విష్ణుకథ
నాదించీనిదె నారదాదులచే
వీదివీధులనే విష్ణుకథ

వదలక వేదవ్యాసులు నుడిగిన
విదితపావనము విష్ణుకథ
సదనంబైనది సంకీర్థనయై
వెదకినచోటనే విష్ణుకథ.

గొల్లెతలు చల్లలు గొనకొని చిలుకగ
వెల్లవిరియాయ విష్ణుకథ
యిల్లిదె శ్రీ వేంకటేశ్వరునామము
వెల్లిగొలిపె నీవిష్ణుకథ.

MBK &SAILAJA


Vinaro bhaagyamu vishnukatha
Venubalamidivo vishnu katha

Aadinumdi samdhyaadividhulalo
Vaedambayinadi vishnukatha
Naadimcheenide naaradaadulachae
Veediveedhulanae vishnukatha

Vadalaka vaedavyaasulu nudigina
Viditapaavanamu vishnukatha
Sadanambainadi samkeerthanayai
Vedakinachotanae vishnukatha.

Golletalu challa gonakoni chilukaga
Vellaviriyaaya vishnukatha
Yillide Sree vaemkataesvarunaamamu

Velligolipe neevishnukatha.

No comments:

Post a Comment